top of page

Project  | BlueCity

BOUWMANAGMENT / MAARTEN VAN ELSEN
& NIELS KOM

BlueCity, dit project is nu nog uniek in zijn soort en een absoluut voorbeeld van hoe de toekomst van bouwen eruit gaat zien. Herbestemming van een voormalig subtropisch zwemparadijs naar een voorbeeldstad van de blauwe economie en circulair bouwen. Bij deze verbouwing is het de uitdaging om zo min mogelijk virgin materials te gebruiken en juist gebruik te maken van bestaande reststromen van bouwmaterialen en het vakmanschap van timmerlieden te vergroten en aan te moedigen. Daarmee creëren we een voorbeeldstad waarin startups in de duurzame economie een waardevolle plek krijgen. 

Ontwerp

 

i.s.m BlueCity o.a SuperUse Studio

Ontwikkeling 


Coup Urban Producers

Aannemers selectie

BAM Bouw en Techniek, Engie Energy Services, Schotte Sloopwerken, Cordeel

Programma

 

  • Herbestemming en realisatie van de circulaire verbouwing van een subtropisch zwemparadijs (voormalig Tropicana) naar een bruisende circulaire voorbeeldstad met bedrijven die werken volgens de blauwe economie. 12.000m2.

Realisatie

 

2018 - heden

Activiteiten

Bouwmanagement, hergebruik, Aansturing van het interne en externe bouwteam

bottom of page